smart-icon

วิธีการดาวน์โหลด

smart-instruction-01

1. เลือกวีดีโอ ที่ต้องการดาวน์โหลด

smart-instruction-02

2. กดที่ปุ่ม DOWNLOAD VIDEO

smart-instruction-03

3. จะมีหน้าต่างเปิดใหม่ เป็นลิ้งค์ดาวน์โหลด ของโอวัลตินสมาร์ท

smart-instruction-04

4. กด Download เพื่อเก็บไว้ในเครื่อง

* สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

วีดีโอแนะนำ

เลือกช่วงอายุของลูกน้อย

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน ท้าฝ่าด่านปริศนา

โอวัลตินสมาร์ท ไวท์มอลต์ วานิลลา Ovaltine SMART White Malt Vanilla

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน ขุมทรัพย์ของออร์ก้า

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน บ้านใหม่ในฤดูร้อน

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน เด็กเก่งทีมพี่สมาร์ท

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน ฉลามอยากเป็นอะไรเหรอ ?

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน วันเกิดปลาการ์ตูน (ตอนพิเศษ)

พี่สมาร์ท โลมาเจ้าปัญญา ตอน ฮีโร่ตัวจิ๋วแห่งท้องทะเล

ติดตามพี่สมาร์ทได้ที่